Dit evenement is afgelopen

Solo-tentoonstelling Stefan Peters

Solo-tentoonstelling Stefan Peters

Phantasmagoria

De hedendaagse landschapsschilder Stefan Peters maakt nieuw werk voor zijn solo-tentoonstelling in Genk. Op korte tijd groeide deze Limburgse kunstenaar tot een naam die internationaal weerklank vindt.

 

C-mine cultuurcentrum organiseert in het kader van zijn tentoonstellingsprogramma een solo-tentoonstelling van de Limburgse kunstenaar Stefan Peters. Hij werd bekend na zijn deelname aan het Artist Village van vzw Warp in C-mine in 2011.

C-mine en het Emile Van Dorenmuseum bleven hem volgen. Het Emile Van Dorenmuseum bood hem enkele residenties aan en toonde zijn werk in enkele groepstentoonstellingen. Nu is het moment rijp om een solo-tentoonstelling te organiseren. Stefan Peters is ondertussen ook internationaal aan een interessanter carrière bezig, met een Weense galerie die hem vertegenwoordigt, deelname aan groepstentoonstellingen in het buitenland (Biënnale Autun zomer 2018, Schunck Heerlen 2018).

 

Stef Van Bellingen

 

In de tentoonstelling ‘Phantasmagoria’ verglijden droomwereld en realiteit over in elkaar. Met schilderijen, animaties en installaties creëert Stefan Peters niet alleen beelden, maar  gaat hij ook op zoek naar het ontstaansproces ervan: de beeldvorming. Hij exploreert de nabootsende kwaliteiten van de schilderkunst, maar weet dat de werkelijkheid eveneens opgeroepen kan worden met vervreemdingseffecten, beeldfragmenten of zelfs via de nietigheid van een borstelspoor. Zoals de stilte het fijnste geluid hoorbaar maakt, schept Peters een windstilte in zijn schilderkunst waardoor de minste rimpeling visueel zichtbaar wordt en betekenis krijgt.

 

De kunstenaar plooit terug op de gedachte van filosoof Walter Benjamin dat het ontstaan van een beeld steeds een slingerbeweging is tussen het geheugen of het verleden enerzijds en anderzijds naar een verlangen verwijst in de toekomst. Doordrongen van het besef dat  in elke visualisatie een tijdsdimensie vervat zit, worden sporen uit vroegere schilderijen van de kunstenaar de wieg voor nieuwe artistieke realisaties. Op die manier ontstaan een soort van panorama’s waarin beeld en herinnering zich zowel verstoppen als dat ze aan de oppervlakte komen.

 

De schoonheid van het tekort en de illusoire aard van de werkelijkheid werd door auteur Eduardo Galeano treffend uitgedrukt:

De gebeurtenissen zijn eens gebeurd, of bijna gebeurd, of zijn nooit gebeurd, maar het mooie ervan is dat zij elke keer weer gebeuren wanneer zij worden verteld.

 

Voor Stefan Peters omhelst creatie dus niet alleen het zoeken naar iets nieuws, met de schilderkunst als beginsel betreft het voor hem telkens een herontdekking waarbij datgene wat al bestaat poëtisch onthuld wordt.